Vilkår

Versjon 1.0, 1. april 2006

Abonnement

Abonnementet begynner å løpe straks første bestilling fullføres. Kontoen blir oppgradert til valgt kontoplan så snart innbetaling er registrert. For betaling med kort er dette umiddelbart, mens det for betaling med faktura typisk tar 1-3 dager fra fakturaen betales.

Abonnementet er løpende og forskuddsfaktureres månedlig eller årlig avhengig av valgt faktureringsperiode. Med kortbetaling trekkes kortet automatisk ved ny periode. Med fakturabetaling sendes fakturaen første dag i perioden.

Oppgradering fra en betalt kontoplan til en større faktureres med mellomlegget fra tidligere betalt kontoplan til det nye, for resterende tid i perioden. Nedgradering gir ingen kreditering, men tar effekt fra neste faktureringsperiode.

Oppsigelse må registreres direkte i MailMojo gjennom en egen oppsigelsesfunksjon. Oppsigelse per telefon eller e-post godtas ikke. Oppsigelse må gjøres innen fakturering for ny periode for å unngå fornyelse av abonnementet. Det gis ingen kreditering ved oppsigelse, da den tar effekt ved utløp av inneværende faktureringsperiode.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre våre priser, men prisendringer vil alltid bli varslet i rimelig tid. Nye priser vil ikke gjøres gjeldende på eksisterende abonnement før neste fakturering.

Antispam

Vi forbeholder oss retten til selv å definere hva som er spam eller misbruk av vår tjeneste. Misbruk vil føre til umiddelbar sletting av din konto.

Du kan sende e-post til…

Du kan kun sende nyhetsbrev til de som eksplisitt har gitt deg samtykke. Dette er minstekravet for bruk av MailMojo, og gjelder uansett hvor dine mottakere befinner seg. For mottakere i andre land forpliktes du i tillegg til å følge relevante lover i de respektive landene. Samtykke har du fra:

Du kan IKKE sende e-post til…

Alt som faller utenfor listen i forrige avsnitt er ikke tillatt. For å gi noen konkrete eksempler om hva det innebærer kan du ikke bruke MailMojo for å sende til:

Alltid gi mulighet for avmelding

Ved utsendelse av nyhetsbrev og annen ikke-intern markedsføring forpliktes du til alltid å informere mottakeren om muligheten til å melde seg av din e-postliste. Du skal respektere disse ønskene omgående. Dette gjøres enkelt og automatisk med MailMojo ved å sørge for å inkludere en avmeldingslenke i din e-postmal.